Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co chceme udělat

1. PRO LEPŠÍ PODMÍNKY K ŽIVOTU U NÁS
Naším prvořadým a nejdůležitějším cílem je co nejvíce urychlit všechny kroky, které jsou zapotřebí k realizaci vodovodu a kanalizace v Malesicích i v Dolním Vlkýši. Trváme na tom, že Město Plzeň musí dostát svému slibu z doby připojení Malesic k městu a konečně uvolnit na obě akce potřebné peníze ze svého rozpočtu. To je podle našeho názoru nejdůležitější věc pro náš obvod, kvalitu života zde a pro jeho další rozvoj. Malesice jsou jediným plzeňským obvodem, kde tato základní infrastruktura dodnes chybí. Nechceme tomu už dál jen přihlížet. Musí se to změnit!

2. PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
policemanokk.jpgChceme posílit činnost městské policie na území našeho obvodu a docílit toho, že u nás bude působit minimálně jeden strážník na celý úvazek a nebude k nám jen občas zajíždět jako dosud. Jeho úkolem bude intenzivněji dohlížet na pořádek v Malesicích, mimo jiné s ohledem na pobyt cizinců a hůře přizpůsobivých lidí na zdejších ubytovnách. Chceme, aby policie i všechny kompetentní úřady bedlivě dohlížely, za jakých podmínek a kdo v těchto zařízeních žije.

3. PRO ZKLIDNĚNÍ NAŠICH ULIC
Pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích chceme upravit na několika místech dopravní značení tak, aby
byl ztížen průjezd řidičům, kteří naší obcí jen projíždějí a bylo snazší pokutovat je v případě, že poruší předpisy a rychlostní omezení. V první řadě nám jde o řešení nebezpečné situace s průjezdem tranzitních aut ulicí Ke Kostelu a o úpravu nebezpečné křižovatky „pod hřbitovem“.

4. PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
Chceme
prověřit využívání všech spojů MHD a ČSAD do Malesic a vtáhnout veřejnost do diskuse o případných změnách tak, aby jízdní řády lépe odpovídaly skutečným potřebám lidí. Chceme rozšířit MHD o pravidelné spoje do Vlkýše a vybudovat tam krytou zastávku.

5. PRO SPORT a AKTIVNÍ ŽIVOT
soccer-ball.jpgZrekonstruujeme (bohužel již několik let zanedbávané) víceúčelové hřiště, obnovíme jeho umělý povrch, opravíme branky a hrazení. Chceme otevřít otázku budoucnosti malesického koupaliště (respektive požární nádrže) a hledat možnosti, jak ho zrekonstruovat a jeho okolí udělat atraktivnějším pro trávení volného času.
Chceme
stezku podél Mže z Malesic do Křimic zpevnit a hledat možnosti vybudovat zde cyklostezku a dráhu pro in-line bruslení. Chceme se dohodnout a prostřednictvím finančních dotací podpořit malesický Sokol, aby se začal věnovat mládeži, založil žákovský oddíl kopané a své krásné hřiště tak zpřístupnil malesickým dětem.

6. PRO NAŠE NEJMENŠÍ A JEJICH RODIČE
Opravíme a vylepšíme dětská hřiště v Malesicích a Dolním Vlkýši o nové herní prvky a atrakce. V zimě chceme, aby zasedací místnost na radnici sloužila jako baby herna pro maminky a děti, které ještě nechodí do školky. Chceme prodloužit provozní dobu mateřské školy minimálně do 17.00, aby vyhovovala i rodičům, kteří pracují do pozdějších hodin.

7. PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ekologie.jpgChceme rozšířit provozní dobu obecní bioskládky a sběrného dvora tak, aby je mohli lidé lépe využívat.
Budeme usilovat o to, aby městský policajt (viz bod č.2 Bezpečnost) zakročil proti parkování neregistrovaných vozidel na veřejných prostranstvích a upozorňoval na zárodky černých skládek v okolí obce. Chceme
čelit hrozbě zbytečného kácení stromů na katastru obvodu. Pokud v nejnutnějších případech bude muset kterýkoliv strom ustoupit, budeme požadovat náhradní výsadbu nové zeleně.

8. PRO KOMUNITNÍ ŽIVOT A POSPOLITOST ZDEJŠÍCH LIDÍ
Myslíme si, že radnice by měla více podporovat činnost spolků (hasiči, Sokol, Plzeň9, myslivci, skauti, Červený kříž), které organizují akce a zájmové kroužky pro místní lidi. Sám obvodní úřad v čele se starostou by měl být daleko aktivnější a převzít roli pořadatele
většího počtu akcí a přijít s novými nápady (např. koncerty, masopust, letní slavnost, hody, letní kino, akce pro seniory, atd.), jako je tomu v řadě jiných srovnatelně velkých obcí.
Nedávná oslava 777 let Malesic, s jejíž myšlenkou jsme přišli my a v zastupitelstvu jsme ji přes úvodní odpor nakonec prosadili, ukázala, že podobné akce mají smysl.
Čím více takových akcí bude, tím více možností budou mít místní lidé trávit volný čas spolu, poznávat se a udržovat dobré sousedské vztahy.

9. PRO LEPŠÍ INFORMOVANOST OBČANŮ
informace.jpgChceme podstatně zlepšit informovanost občanů ze strany obvodního úřadu a zapojit lidi do dění, zvát je na veřejná jednání a k diskusi s vedením obce, zásadně vylepšit a rozšířit obecní zpravodaj Devítka, více využívat webové stránky obvodu a nově i moderní způsoby komunikace přímo s lidmi např. pomocí sociálních sítí či SMS brány.

10. PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
Radnice obvodu by měla
udržovat kontakty s místními podnikateli, vycházet jim vstříc a pomáhat jim při řešení problémů. Zároveň by měl starosta s podnikateli a firmami hledat možnosti, jak je zviditelnit a vzájemně si s radnicí pomáhat sponzorskou podporou při pořádání akcí pro veřejnost.